Cửa Hàng Sữa 64

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 64 P. Quang Trung, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3838 593
Trang web
Vị trí chính xác 208.564.228, 1.066.792.782


Địa chỉ Cửa Hàng Sữa 64 ở đâu?

64 P. Quang Trung, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sữa 64 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Hương Đèn 60A - Chính Gián