Cửa Hàng Sửa Chữa Lắp Đặt Cho Thuê Máy Tính Máy In

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 197, Cát Bi, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6582 222
Trang web
Vị trí chính xác 2.082.774, 1.067.038


Xem thêm:  Cửa Hàng Vi Tính Duy Tân, Khu phố 3