Cửa Hàng Sửa Chữa – Mua Bán Điện Thoại Di Động

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 191 Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0782 256 789
Trang web
Vị trí chính xác 208.266.755, 10.670.698.279.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Sửa Chữa - Mua Bán Điện Thoại Di Động ở đâu?

191 Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sửa Chữa - Mua Bán Điện Thoại Di Động như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động - TT. Tầm Vu