Cửa Hàng Tạp Hóa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 106 Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 502 92 78
Trang web
Vị trí chính xác 208.722.277, 1.067.084.356


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa ở đâu?

106 Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tạp hóa Ba Song, Hiệp Ninh