Cửa Hàng Tạp Hóa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 221 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3764 602
Trang web
Vị trí chính xác 20.837.551.299.999.900, 1.066.892.409


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa ở đâu?

221 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Hoài Anh