Cửa Hàng Tạp Hóa – Bia Hơi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 845 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3519 505
Trang web
Vị trí chính xác 20.829.337.499.999.900, 10.668.949.959.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Trung Thành - Di Linh