Cửa Hàng Tạp Hóa Hà Chiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMW8+3PJ, Nguyễn Công Hòa, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 602 26 79
Trang web
Vị trí chính xác 208.452.238, 10.666.676.539.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa - Thuận Thành