Cửa Hàng Tạp Hóa Hạ Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 45 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3837 388
Trang web
Vị trí chính xác 208.656.231, 1.066.998.588


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Tuyết Hạnh, Phú Lợi