Cửa hàng Tạp Hóa Hồng Nhung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 02 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 250 33 66
Trang web
Vị trí chính xác 20.838.383, 106.695.678


Địa chỉ Cửa hàng Tạp Hóa Hồng Nhung ở đâu?

02 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Tạp Hóa Hồng Nhung như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vườn ươm rau giống DƯƠNG PHẤN - Hoà Ninh