Cửa Hàng Tạp Hóa Huệ Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 172 Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3954 266
Trang web
Vị trí chính xác 208.296.732, 1.067.047.532


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Thùy Dương, Bầu Lâm