Cửa Hàng Tạp Hóa Hương Liên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3820 283
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.926.099.999.900, 1.066.717.298


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Full Martket - Bắc Mỹ Phú