Cửa Hàng Tạp Hóa Liễu Khoa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 131, Cửu Việt, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3876 9168
Trang web
Vị trí chính xác 210.087.735, 1.059.380.853


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Như Ý, Bình Chuẩn