Cửa Hàng Tạp Hóa Mỹ Dung, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 69 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3858 099
Trang web business.site
Vị trí chính xác 103.490.314, 1.070.767.326


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Mỹ Dung ở đâu?

69 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Mỹ Dung như thế nào?

Thứ Tư:[05:30-00:00], Thứ Năm:[05:30-00:00], Thứ Sáu:[05:30-00:00], Thứ Bảy:[05:30-00:00], Chủ Nhật:[05:30-00:00], Thứ Hai:[05:30-00:00], Thứ Ba:[05:30-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Bách Hoá XANH Lộc Quang - Lộc Ninh