Cửa Hàng Tạp Hóa Quang Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3533 248
Trang web
Vị trí chính xác 208.618.395, 1.066.724.235


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Bảo Khoa - Thọ Quang