Cửa Hàng Tạp Hóa Thanh Thủy – Thủy Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 190 Nguyễn Tất Thành, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3864 465
Trang web
Vị trí chính xác 164.401.212, 10.762.292.819.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Đức Thiện - Lai Hưng