Cửa Hàng Tạp Hóa Thuận Hưng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 5431 436
Trang web
Vị trí chính xác 20.841.671.899.999.900, 1.066.994.977


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Hải - Hoà Cường Nam