Cửa Hàng Tạp Hóa – Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 82 Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3831 097
Trang web
Vị trí chính xác 161.074.956, 1.082.460.727


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31423d562f26b03b:0x95b0b16e73182605

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Bảo Nga - Xuân Thành