Cửa Hàng Tạp Hóa Yến Cử

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 102 Ngõ 47 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3768 171
Trang web
Vị trí chính xác 208.659.011, 10.669.942.689.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quầy Tạp Hóa An An - Phú Mỹ