Cửa Hàng Thế Giới Thời Gian Boutique

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 1Thùy Dương Plaza Lô 20A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3720 856
Trang web
Vị trí chính xác 20.846.833.099.999.900, 10.670.672.979.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Thế Giới Thời Gian Boutique ở đâu?

Tầng 1Thùy Dương Plaza Lô 20A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thế Giới Thời Gian Boutique như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Hiển Huyền - TT. Vĩnh Bảo