Cửa Hàng Thiết Bị Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng Bảo Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 108A, Đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3717 065
Trang web
Vị trí chính xác 208.487.577, 1.066.714.801


Xem thêm:  Trung Tâm Điện Thoại Di Động DMC, TT. Dương Minh Châu