Cửa Hàng Thịt Lợn Ngon

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMXH+98W, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0835 152 222
Trang web
Vị trí chính xác 20.848.477.799.999.900, 1.066.783.361


Địa chỉ Cửa Hàng Thịt Lợn Ngon ở đâu?

RMXH+98W, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thịt Lợn Ngon như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa hàng Sâm - Nấm Hàn Quốc Chương Dương, Phường 7