Cửa Hàng Thời Trang Chip

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 246 53 23
Trang web
Vị trí chính xác 20.849.843.399.999.900, 1.066.892.293


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bơ Shop - Xuân Phú