Cửa Hàng Thời Trang Ngọc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 903, Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 442 99 86
Trang web
Vị trí chính xác 20.834.601.799.999.900, 10.667.986.979.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Thời Trang Ngọc ở đâu?

903, Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Funney - Thập kỷ thời trang Việt - Phường 8