Cửa Hàng Thời Trang YODY Hưng Yên – Lê Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Điện Biên 1, Lê Lợi, Hưng Yên, 161080, Việt Nam
Số điện thoại 091 420 42 58
Trang web yody.vn
Vị trí chính xác 206.520.142, 10.605.758.139.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Thời Trang YODY Hưng Yên ở đâu?

24 Điện Biên 1, Lê Lợi, Hưng Yên, 161080, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thời Trang YODY Hưng Yên như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vuông Shop, Phường 3