Cửa Hàng Thời Trang YODY Thanh Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu 1 Đường 25 tháng 5, xóm Xây, Thanh Hà, Hải Dương 172700, Việt Nam
Số điện thoại 0888 616 258
Trang web yody.vn
Vị trí chính xác 208.976.222, 10.642.845.849.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Thời Trang YODY Thanh Hà ở đâu?

Khu 1 Đường 25 tháng 5, xóm Xây, Thanh Hà, Hải Dương 172700, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thời Trang YODY Thanh Hà như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Kapo Shop, Phường 4