Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Anh Huy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 55 P. Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 623 11 91
Trang web
Vị trí chính xác 20.853.541.699.999.900, 10.667.662.779.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Anh Huy ở đâu?

55 P. Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Anh Huy như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thịt Bò Lê Thị Mỹ Hồng - Hoà Cường Nam