Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Huy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Đường 203, An Đông, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 905 21 92
Trang web
Vị trí chính xác 20.857.889.999.999.900, 1.066.493


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lò Bún Kim Chi - Thanh Khê Đông