Cửa Hàng Trái Cây Sạch – Sầu Riêng Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 45A P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 950 71 16
Trang web
Vị trí chính xác 208.584.821, 1.066.840.108


Xem thêm:  Nhà hàng Đồng Quê - Thống Nhất