Cửa Hàng Trung Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 215 P. Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3831 662
Trang web
Vị trí chính xác 208.561.449, 1.066.740.221


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop Anh Bảo - Phú Hội