Cửa Hàng Vàng Bạc Triều Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 170 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 349 33 37
Trang web
Vị trí chính xác 208.407.153, 10.668.462.749.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Vàng Bạc Triều Cường ở đâu?

170 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vàng Bạc Triều Cường như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Trang Sức PNJ Vạn Hạnh Mall, số 11 Sư Vạn Hạnh