Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3, Đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0766 466 912
Trang web
Vị trí chính xác 208.641.357, 1.066.983.161


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

3, Đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Trang Trí Nội Thất Thành Tuấn, Phường 7