Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thu Oanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2, Đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3820 822
Trang web
Vị trí chính xác 208.615.861, 1.066.766.833


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thu Oanh ở đâu?

2, Đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thu Oanh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĂN DUNG - Việt Nam