Cửa Hàng Vi Tính Hải Lâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 649 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3639 368
Trang web
Vị trí chính xác 208.294.803, 1.067.155.739


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Máy Vi Tính Huân Phát - Xã Hiệp An