Cửa Hàng Vi Tính Huyền Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2638 288
Trang web
Vị trí chính xác 20.840.819, 10.669.520.899.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Điện máy XANH Bình Châu, Ap Thanh Bình