Cửa Hàng Việt Tiến – P. Mỹ Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25/4, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3953 639
Trang web
Vị trí chính xác 103.888.717, 1.054.316.441


Địa chỉ Cửa Hàng Việt Tiến ở đâu?

25/4, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Việt Tiến như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop Thời Trang T & H