Cửa Hàng Viettel Lê Tấn Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 239 35 47
Trang web viettel.vn
Vị trí chính xác 208.658.771, 1.066.998.709


Địa chỉ Cửa Hàng Viettel Lê Tấn Cường ở đâu?

47 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Viettel Lê Tấn Cường như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng ĐTDĐ Trọng Bình - TT. Phú Bài