Cửa Hàng Vinfast Bình Bảo Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 68 Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 6569 988
Trang web vinfastbinhbaominh.vn
Vị trí chính xác 2.087.696, 1.062.974


Địa chỉ Cửa Hàng Vinfast Bình Bảo Minh ở đâu?

68 Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vinfast Bình Bảo Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  HYUNDAI SÔNG HÀN - Hòa Thuận Nam