Cửa Hàng VLXD Luật Hiền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 139, Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 425 54 30
Trang web
Vị trí chính xác 208.695.167, 106.655.625


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Công Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương - Xã Hiệp An