Cửa Hàng Vlxd Mai Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 133 Đường Bao Trần Hưng Đạo, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 498 16 79
Trang web
Vị trí chính xác 20.855.932.799.999.900, 1.067.305.282


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Tư Điện Nước Trịnh Danh, TT. Long Điền