Cửa Hàng Vlxd Minh Nguyệt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 219 TL360, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3659 376
Trang web
Vị trí chính xác 208.341.466, 1.066.607.988


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng VLXD - TTNT Nam Phát - TT. Nhà Bè