Cửa Hàng VLXD Ngọc Hà, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 83 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3858 297
Trang web
Vị trí chính xác 10.355.805, 10.708.393.939.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Ngọc Hà ở đâu?

83 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng VLXD Ngọc Hà như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Inox Hạnh Tiến - Hoà Cường Bắc