Cửa Hàng Vlxd Quang Minh 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 152 P. Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3847 453
Trang web
Vị trí chính xác 20.851.304, 1.066.807.499


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng - Vận Tải - Thương Mại - Dịch Vụ 621 - TT. Thạnh Mỹ