Cửa Hàng Vlxd Việt Phát – Hiệp Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 57 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3872 705
Trang web
Vị trí chính xác 109.984.808, 1.066.575.239


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Việt Phát ở đâu?

57 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Việt Phát như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Hải Phòng Số 9