Cửa Hàng Xe Cũ Kim Đồng – Khu Phố 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 01 Đường số 35, Khu Phố 7, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 839 27 02
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.756.529, 10.649.816.799.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Xe Cũ Kim Đồng ở đâu?

01 Đường số 35, Khu Phố 7, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Xe Cũ Kim Đồng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Phụ Tùng Xe Máy Minh Thủy