Cửa Hàng Xi Măng Vũ Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 199 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3738 680
Trang web
Vị trí chính xác 208.416.218, 1.066.936.451


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Ống Nước Huy Hùng - Gia Hiệp