Cửa Tiệm Giặt Là

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 128, Đường Vòng Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3602 423
Trang web
Vị trí chính xác 208.654.486, 10.671.256.539.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Japan Laundry