Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế – Xuân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36 Tố Hữu, Xuân Phú, Tp. Huế, Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3822 276
Trang web
Vị trí chính xác 164.636.593, 10.760.363.179.999.900


Địa chỉ Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế ở đâu?

36 Tố Hữu, Xuân Phú, Tp. Huế, Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Bình Vinh II - TP Đà nẵng