Cục Thống Kê Tỉnh Bình Dương – Phú Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Đ. Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3822 211
Trang web
Vị trí chính xác 109.861.151, 1.066.732.778


Địa chỉ Cục Thống Kê Tỉnh Bình Dương ở đâu?

63 Đ. Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Thống Kê Tỉnh Bình Dương như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Đồng Nai - KCN Biên Hòa II