D – Gold Karaoke

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0824 643 838
Trang web
Vị trí chính xác 20.859.624.399.999.900, 1.066.820.458


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Karaoke Sao Mai - Hòa Khê