Đại Lý Bia – Nước Giải Khát Thanh Việt – Phường 11

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7/11 Thống Nhất, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 201 90 58
Trang web
Vị trí chính xác 10.843.519.899.999.900, 1.066.645.865


Địa chỉ Đại Lý Bia - Nước Giải Khát Thanh Việt ở đâu?

7/11 Thống Nhất, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia - Nước Giải Khát Thanh Việt như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Đtdđ Châu Đức, TT. Ngãi Giao